Про інститут

Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем (УНДІВЕП)

Заснований 21.09.1973 р.

Провідний науковий заклад з питань наукового обґрунтування вирішення водогосподарських і екологічних проблем в державі, відновлення природно-екологічної рівноваги на водних і навколоводних екосистемах.

Інститут УНДІВЕП здійснює:

 • розробку наукових засад розвитку і ведення водного господарства України та регіонів, управління водними ресурсами і їх використанням;
 • розробку критеріїв та моделювання допустимих антропогенних навантажень на екосистеми водних об’єктів та їх басейни, в т.ч. малих річок для нормування інтенсивності та структури водокористування;
 • розробку стратегії екологічно безпечного водокористування по басейнах річок;
 • розрахунки екологічно допустимих відборів води з річок;
 • комплексну екологічну оцінку водних ресурсів і навколоводних екосистем, водогосподарсько-екологічне районування басейнів річок з метою визначення пріоритетності інвестицій у природоохоронні заходи;
 • екологічне обґрунтування можливості відновлення і реконструкції малих гідроелектростанцій;
 • розробку диспетчерських графіків і правил експлуатації зарегульованих водних об’єктів;
 • обґрунтування створення та інженерно-біотехнічного упорядкування водоохоронних зон навколоводних об’єктів;
 • укріплення берегів річок і водойм із застосуванням сучасних технологій;
 • розробку заходів щодо попередження шкідливої дії вод (підтоплення, затоплення, руйнування берегів) в зоні впливу водних об’єктів та їх еколого-економічне обґрунтування;
 • ведення водогосподарсько-екологічного моніторингу;
 • розробку диференційованих тарифних ставок плати за споживання води із врахуванням її якості та водозабезпеченості території;
 • розробку правових основ раціонального використання і охорони вод, нормативних документів, стандартів, норм, правил, методик.
 • наукову еколого-експертну оцінку територій передбачених під забудову;
 • наукову екологічну експертизу проектів.

Пошук шляхів гармонії
взаємодії людської діяльності
з Природою, законами її розвитку
є найважливішим завданням сучасності

Відношення до води є
мірилом цивілізованості,
культури і рівня розвитку нації

Ставтеся до води, як до самого себе,
бо вона – ваше здоров’я і життя,
вода – це ви самі

А.В. Яцик
директор інституту,
академік НААН,
доктор технічних наук,
професор,
заслужений діяч науки
і техніки України

В становленні і розвитку інституту приймали і приймають участь визначні вчені і водогосподарники такі як академік НААН, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем А.В. Яцик, д.г.н. О.І. Денисова, д.т.н. П.І. Яковенко, к.т.н. Л.Б. Бишовець, к.т.н Т.В. Бурчак, к.б.н. М.І. Буянов, к.т.н. О.С. Волошкіна, к.г.н. Р.Г. Задорожна, к.г.н. І.О. Запольський, к.г.н. В.А. Ічеткін, к.х.н. Р.П. Канавець, к.т.н. А.Б. Кордюм, к.г.н. С.Г. Кочубей, к.г-м.н. А.І.Кошулько, к.т.н. В.Г. Краснобрижев, к.ф-м.н. С.М. Красницький, к.т.н. О.Л. Кульський, к.т.н. В.Л. Максимчук, к.т.н. В.Ф. Малярчук, к.т.н. В.П. Молодих, к.г.н. М.М. Паламарчук, к.т.н. В.С. Перехрест, к.г.н. О.З. Ревера, к.т.н. О.Ф. Рубан, к.т.н. О.Г. Руденко, к.т.н. В.М. Самойленко, к.т.н. В.П. Стрихарчук, к.г-м.н. А.Й. Сергієнко, к.т.н. А.І. Томільцева, к.е.н. М.Г. Томільцев, к.м.н. Ю.М. Тулупчук, к.т.н. Л.Ф. Хілюк, к.с-г.н. А.П.Ч ернявська, к.т.н. Т.А. Чекушкіна, к.т.н. В.М. Шмаков, Д.М. Гожик, К.М. Хілобоченко та ін.

Провідні наукові школи Інституту: Водогосподарська екологія, природовідтворення, сталий розвиток, керівник Яцик А.В., д.т.н., професор, академік НААН; Використання і охорона водних ресурсів України, керівник Ревера О.З., к.г.н., с.н.с.; Екологічна оцінка поверхневих вод, встановлення і використання екологічних нормативів якості, керівник Чернявська А.П., к.с.-г.н., с.н.с.; Наукове обґрунтування укріплення берегів водосховищ, керівник Томільцева А.І., к.т.н., с.н.с..

Яндекс.Метрика
сайт создан компанией цена создание сайта