Методична література

Нормативно-методична література підготовлена в УНДІВЕП

 1. Методика розрахунку антропогенного навантаження і класифікації екологічного стану басейнів малих річок України / УНДІВЕП, Видання 2-ге, перероблене і доповнене. – К.: “Полімед”. – 2007. – 71 с.
 2. Методика з проектування берегоукріплення локальними примивами з піщаних грунтів на водосховищах, які тривалий період експлуатуються, з коливанням рівня до 2 м. Відомчий нормативний документ ВНД 33-2.3-06-2003. Видання офіційне. К. – Полімед. 2006. – 74 с.
 3. Досвід використання “Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями” (пояснення, застереження, приклади) А.В.Яцик, В.М.Жукинський, А.П.Чернявська. – К.: Оріяни, 2006. – 60 с.
 4. Концепція впорядкування використання та охорони водних ресурсів у заплаві р.Дніпро від гирла р.Десна до гирла р.Стугна. Затверджено Наказом Держводгоспу України від 10.06.2005 р. № 173
 5. Методика розрахунку збитків у галузях економіки України в басейні Дніпра в маловодні роки. – К.: Оріяни, 2004. – 176 с.
 6. Методика упорядкування водоохоронних зон річок України. – К.: Оріяни, 2004. – 128 с.
 7. Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду. Яцик А.В., Томільцева А.І. та ін. – К.: Генеза, 2003. – 176 с.
 8. Методика визначення екологічно допустимих рівнів відбору води з річок України з метою забезпечення сталого функціонування їх екосистем. – К.: Оріяни, 2002. – 48 с.
 9. Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України. – К.: ВІПОЛ, 2001. – 47 с.
 10. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. – К.: СИМВОЛ-Т, 1998. – 28 с.
 11. Методика картографування екологічного стану поверхневих вод України за якістю води. – К.: СИМВОЛ-Т, 1998. – 34 с.
 12. Підзаконні акти до Водного Кодексу України. (24 нормативних акти 1996-1997 рр.).
 13. Методика з оцінки економічної ефективності комплексного використання водних ресурсів у сучасних умовах (на прикладі дніпровських водосховищ). – К.: УНДІВЕП, 1995. – 47 с.
 14. Руководство по контролю качества водных ресурсов в системе Госводхоза Украины. Яцык А.В., Чернявская А.П., Денисова О.И. УНИИВЕП. – К.: Твімс, 1994. – 107 с.
 15. Керівництво по методам дослідження якості вод: Т.1: Гідрохімія, радіологія. – К.: Твімс, 1995. – 202 с. Т.2: Токсикологія. – К.: Твімс, 1995. – 298 с.
 16. Проектування, упорядкування та експлуатація водоохоронних зон водосховищ. ВБН 33-4759129-03-05-92. Видання офіційне. – К. 1993. – 74 с.
 17. Методичне керівництво по розрахунку антропогенного навантаження і класифікації екологічного стану малих річок України / НТД 33-4759129-03-04-92. – К.: Мінприроди, Держводгосп. 1992. – 40 с.
 18. Методические указания по определению суммарного испарения сельскохозяйственных культур на осушенных землях Украинской ССР. НТД 33-4759129-03-01-90. УНИИВЭП. Минводхоз УССР. А.В.Яцык. – К.: 1992. – 23 с.
 19. Заходи попередження і локалізації радіоактивних забруднень водних об’єктів зони Чорнобильської АЕС. Яцик А.В., Лисиченко Г.В., Руденко О.Г. 1991 (науковий звіт).
 20. Водохозяйственные расчеты и балансы. Пособие КРД-33-1.1.02-90 Союзводпроект, УНИИВЕП. - К.: 1990. – 44 с.
 21. Методическое руководство по оценке предела эффективного регулирования речного стока. Минводхоз УССР. ЦНИИКИВР (Украинский филиал). Перехрест В.С., Чекушкина Г.А. – К.: 1998. – 11 с.
 22. Методы анализа однородности временных рядов характеристик речного стока и атмосферных осадков при решении водохозяйственных задач (Методические рекомендации. Минводхоз СССР. ЦНИИКИВР, Украинский филиал). – К.: 1987. – 56 с.
 23. Рекомендації по удосконаленню проектування і експлуатації систем штучного поповнення підземних вод (ШППВ) з відкритими інфільтраційними спорудами в Україні. РД 204 Україна. 187-86. Яковенко П.І.
 24. Карти районування території України за умовами забезпеченості господарсько-питного водопостачання ресурсами підземних вод. Яковенко П.І. Уф. ЦНДІКВВР. – К.: 1983.
 25. Методические рекомендации по оценке и учету влияния прудов и водохранилищ на сток малых рек при гидрологических расчетах для водохозяйственного проектирования. Минводхоз УССР. УФ ЦНИИКИВР. – К.: 1985. – 23 с.
 26. Методические рекомендации по учету влияния осушения болот, заболоченных и переувлажненных земель, орошения и строительства прудов и водохранилищ на сток малых рек при гидрологических расчетах для водохозяйственного проектирования. Минводхоз УССР. УФ ЦНИИКИВР. – К.: 1985. – 52 с.
 27. Рекомендації по використанню підземних вод з урахуванням їх штучного поповнення в різних природних умовах. УФ ЦНДІКВВР. Яковенко П.І. – К.: 1985.
 28. Концепція і стратегія спільного використання підземних і поверхневих вод з урахуванням їх якості і допустимих відборів поверхневого стоку у різні по водності роки. УФ ЦНДІКВВР Яковенко П.І., 1985.
 29. Методичні рекомендації по вибору і оцінці джерел поповнення запасів підземних вод. УФ ЦНДІКВВР. Яковенко П.І. – К.: 1984.
 30. Методические указания по производству стационарных наблюдений за переработкой берегов равнинных водохранилищ. Минводхоз УССР. Укр. филиал ЦНИИКИВР. – К.: 1980. – 114 с.

<< Назад

 

Яндекс.Метрика
сайт создан компанией цена создание сайта